Indic IME

Indic IME

ฟรี
พิมพ์ในภาษาอินเดียในเว็บเพจ
คะแนนผู้ใช้
4.1  (18 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
2.1
รุ่นล่าสุด:
5.0 (ลองดู)
โปรแกรมนี้ได้รับ 1 รางวัล
Add-on ของธันเดอร์เบิร์ดที่ช่วยในการพิมพ์ภาษาอินเดียในรูปแบบเว็บ อีเมล์ ฯลฯ โดยไม่จำเป็นต้องแปลภาษาทั้งระบบปฏิบัติการหรือเบราว์เซอร์ อักษรเทวะนาค เบงกาลี คุชราต เตลูกู และภาษาสคริปต์อื่น ๆ ได้รับการสนับสนุน
Indic IME บนแถบเครื่องมือ facilitates พิมพ์ใน Indian Languages อยู่ในหน้าเว็บได้ นี่ IndicIME บนแถบเครื่องมือจะรับใช้จุดประสงค์ของพวกผู้ใช้ที่ต้องการจะกุญแจอยู่ในข้อความใน Indian Languges อยู่ในหน้าเว็บแต่จะทำคงไม่อยาก localize พวกเขาทั้งหมด Operating System หรือ Browser Application น
ยุตืการพัฒนาโดยนักพัฒนา
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ:
We are in CryptoPicture!